Kõik postitused teemas "Projektitegevused"

KOP sügisvoorus 2014 rahastuse pälvinud  projekt on käima lükatud. 15 naist käsitööseltsist õpivad tuniisi erinevaid töövõtteid ning kursuse lõpuks paneme välja ka väikese näituse tehtud töödest. Juhendaja: Maarja Jõevee

KOP sügisvoor 2015 andis meile võimaluse hankida pitsikeskusesse projektor ja ekraan. Nüüd on need meil olemas ning meil on väga hea meel, et saame tänapäeval enesestmõistetavaid tehnikalahendusi kasutada oma üritustel ja kursustel. Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Detsembrikuu kolmandal õhtul kogunes pitsikeskusesse hulk seltsi naisi, lisaks kaasasime ka tulijaid väljast poolt. Meil oli nimelt külas ja loeng-arutelu vormis meiega ühte tähtsat teemat käsitlemas Margus Timmo ja Ivika Nõgel Lõuna-Eestist. Käsitöö mured ja vaevad on sarnased igal pool- tegija saab väha raha, ostja peab kalliks, ostja ja tegija ei pruugi üksteist üles leida Loe pikemalt →

IMG_3884

03.12.2014.a.  Haapsalu Pitsikeskuses. Loeng arutelu Enesehinnangu ja käsitöö väärtustamine. Loengu läbiviijad Margus Timmo ja Ivika Nõgel. Projekt :  Käsitööringist professionaalseks käsitöökeskuseks.

Soome keele kursus pitsikeskuses sai aprillikuuga läbi. Mai tõi uue keele- inglise keele. Õpetaja Mari juhendamisel püüame saada esmased teadmised inglise keelest, just meie maja s suhtlemiseks vajaliku sõnavaraga. On ju arvestatav osa meie käsitööseltsi naistest käinud koolis sel ajal, kui oli valida, kas inglise või saksa keel ning kui olid valinud saksa keele, siis Loe pikemalt →

02.04 alustasime oma keeleõppekursustega. Aprill on meil soome keele kuu, järgnevad inglise keel ja vene keel. Püüame neis keeltes selgeks saada elementaarsed viisakusväljendid, natuke tutvustamise ja müügiga seotut ning muidugi ka meie pitside ajalugu. Esimeses tunnis oli meid 23 naist. Päris suur koormus õpetajale, eriti arvestades meie taset, keskmist vanust ning ka seda, et tund Loe pikemalt →

Rõõm on sel kevadisel päeval teile teada anda, et KÜSK juhatus on hindamisekspertide toel teinud otsuse teie arenguhüppe vooru esitatud projekti rahastada summas 8617,40 eurot. Palju õnne! Just sellise algusega kiri saabus meie postkasti märtsi keskel. Rõõm on ka meiepoolne, ja mitte väike. Kõne all oleva projekti raames toimuvad perioodil aprill-juuni pitsikeskuses soome, inglise ja Loe pikemalt →

periood: 01.10.2013-31.01.2014 Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku omaalgatuse programm (KOP). KOP on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Toetuse summa: 1425 eurot, käsitööseltsi omaosalus 171 eurot. Projekti käigus hangiti näituseinventari 01.02.14 avatud Haapsalu Pitsikeskusele: 15 Loe pikemalt →