Haapsalu käsitööselts

MTÜ Haapsalu Käsitööselts (reg. Nr 80085967) on loodud 1992.aastal. Tema katusorganisatsioon on Eesti Rahvakunsti- Ja Käsitööliit. Haapsalu Käsitööselts kuulub Läänemaa Käsitööliste Ühendusse.

Käsitööseltsi tegevusruumid asuvad Haapsalus, Karja 25, olles avatud kõigile soovijatele. Haapsalu Käsitööselts annab sisu Haapsalu Pitsikeskusele.

Liikmeid on 2015. jaanuari aprilli seisuga 63 ning kolm tulevast liiget on katseaega lõpetamas. Seltsi liikmeks saab, läbides kahekuulise katseaja. Selle aja jooksul peab seltsiga liituda soovija osalema seltsi tegevustes ning leidma omale seltsist kaaslaseid, kelle abil seltsi sulanduda.

Seltsil on viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Mirje Sims , Vaima Valk Aime Edasi, Heli Huul ja Merle Saulep.

Liikmed käivad seltsitegevuseks koos üks kord nädalas:   teisipäeval kl 15 -19. Muul ajal, kui pitsikeskus on kõigile avatud, on seal alati ka meie seltsiliikmeid: lisaks külaliste ja ostjate vastuvõtjale võib seal alati näha kedagi kudumas.

Õpetajad on seltsi enda liikmete seast, huvipakkuvaid koolitusi tellime ka väljaspoolt seltsi. Osaletakse Eesti Rahvakunsti- ja Käsitööliidu üritustel ning koolitustel. Traditsiooniks on osalemine ERKL käsitööpäevadel ja Mardilaadal.

Viimastel aastatel tohutult  kasvanud huvi Haapsalu salli ja selle kudumise vastu on andnud ka seltsile pidevat tegutsemismotivatsiooni: korraldatakse õpikodasid, näituseid jm.

Haapsalu Käsitööseltsi lipulaevaks nr 1 on Haapsalu sall: selle ajalugu, traditsioonid, tehnoloogiad ja tootearendus. Lisaks tegeleme kõikide erinevate käsitöö alaliikidega. Tegevusaastatel on oma teemad.  Kõike õpitut püüame teistele edasi anda õpetuste ja näituste abil.

Haapsalu Käsitööseltsi tegevusaastate tähtsaimad ettevõtmised on Haapsalu sallipäevad. Selts annab oma parima traditsioonilise käsitöö järjepideval väärtustamisel.