In memoriam. Silvi Saarlo 08.03.1931 – 2.07.2017

Läänemaa käsitöö on kaotanud hea sõbra ja tugisamba. Meie hulgast on lahkunud Silvi Saarlo- meie vaimse kultuuripärandi hoidja.

Silvi sündis 8.märtsil 1931.aastal Läänemaal, Puises. Silvi armastas alati lisada väljendi- kivisel Läänemaal. Maa oli kehv, mehed merel ja naistel tuli kõigega hakkama saada: kasvatada lapsed suureks ja majandada kodutalu. Ja Silvi sai. Käsitööga puutus Silvi kokku juba varases nooruses. Kodutallu tellitud ajakiri Taluperenaine ning emalt saadud õpetused olid need, mis avasid Silvi teekonna käsitöömaailmas. Õpingud Kehtna Kodumajanduskoolis jätsid Silvisse tugeva jälje kuni eluõhtuni, selle kooli vaimsus ei kustunud temas. „Kui midagi teed, tee korralikult. Alustatu tuleb lõpetada. Iga käsitöö on omanäoline.“ Nendest põhimõtetest lähtus ka Silvi.

Kodust ja koolist saadud oskused olid suureks abiks tema tööinimese teel- ametikohad olid ikka ja alati seotud käsitööga. Haapsalu Rajooni Tööstuskombinaadis oli ta nii kuduja kui ka hiljem juba meister, suureks armastuseks said nii silmuskudumine kui tikkimine.

Oma tööde ja tegemistega kujunes aja jooksul Silvist Läänemaa käsitöö arvamusliider ning traditsioonilise käsitöö eestkõneleja. Ta ei keelanud kunagi oma abi ega nõu. Silvi oli andja. Mitmed käsitööringid üle tolleaegse rajooni ning hea koostöö kohaliku elu kujundajate ja otsustajatega andsid tugeva aluse Läänemaa käsitöötraditsioonide säilimisele, hoidmisele ja edendamisele. Lugematul hulgal rahvakunstinäituseid ning -esitlusi, individuaaljuhendamised ja projektides kaasalöömised, sallipäevade ellu kutsumine, oma kodukoha- Puise ja Haapsalu elus aktiivne osalemine- just see oli meie Silvi.

1992.aastal oli Silvi üks viiest Haapsalu Käsitööseltsi asutajaliikmeist. Tänu Silvi otsusekindlusele, töökusele ning oskusele suhelda erinevate inimestega on see selts elanud tegusat ja huvitavat elu ning ellu on kutsutud Haapsalu Pitsikeskus. See oli Silvi suur unistus- et Haapsalu sall saaks omale kodu. Selle unistuse täitumise, pitsikeskuse loomise juures ta oli ja lõi kaasa ning meie, Haapsalu Käsitööseltsil naised, oleme õnnelikud, et meil oli au olla Silvi kaasteelised.

Aitäh Sulle, Silvi, kõige eest.

Haapsalu sall läbi sõrmuse.

Sinu Haapsalu Käsitööselts