Loeng-arutelu käsitöölise enesehinnangu ja käsitöö väärtustamise teemadel

Detsembrikuu kolmandal õhtul kogunes pitsikeskusesse hulk seltsi naisi, lisaks kaasasime ka tulijaid väljast poolt. Meil oli nimelt külas ja loeng-arutelu vormis meiega ühte tähtsat teemat käsitlemas Margus Timmo ja Ivika Nõgel Lõuna-Eestist. Käsitöö mured ja vaevad on sarnased igal pool- tegija saab väha raha, ostja peab kalliks, ostja ja tegija ei pruugi üksteist üles leida jne.jne.  Erinevates kohtades otsitakse lahendusi, kohati isegi leitakse. Ja hea on teiste kogemustest õppida, et vältida ise samadele tupikteedele sattumist.

Nii käsitleski Margus Timmo loengu osa Seto Käsitüü Kogo hetkeseisu ja ka seda, kuidas tänasesse päeva on jõutud- milline oli eeltöö, kuidas käsitöölised ise on muutunud jne.

Arutelu poolelt tõstatusid esile küsimused- kuidas tekitada käsitööst endale tõsiselt võetav töö, kuidas sellega toetada kohalikku majandust. Ning otse loomulikult – käsitööline peab ennast ja oma tööd eelkõige ise väärtustama. Kindlasti on selles abiks erinevad koolitused ja õpitoad, et arendada endas nii käsitöötehnikaid kui ka nt IT-alaseid oskuseid. Kaardistasime ka kohaliku käsitöö probleeme ja ka otsisime võimalusi. Kuidas seda kõike ellu viia, see sõltub muidugi suuresti nii igast käsitöötegijast endast, kuid ka koostööst erinevate teenusepakkujate vahel.

Koolituse eesmärk ei olnud leida selle õhtupoolikuga lahendusi kõigile käsitööprobleemidele. See tekitas ka meie enda naiste hulgas mõtteid, arutelusid, kokkuleppeid ning nüüd saame nende mõtetega edasi tööd tegema hakata.

Loeng-arutelu oli osa KÜSKi vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru (2014)  meie MTÜ projektist “Käsitööringist professionaalseks käsitöökeskuseks”. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.