Märk TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ

 

MTÜ Haapsalu Käsitööseltsil on au olla selle märgi omanik ja väärtustada selle märgiga Haapsalu salle ja rätte. 

 

 

 

 

 

Tunnustusega kaasneb

 

•          tunnistus Eesti käsitöömeistri/ettevõtja tunnustatud tootele/tootergrupile

 

•          õigus kasutada oma toodetel ja reklaammaterjalides

 

•          märki TUNNUSTATUD EESTI KÄSITÖÖ

 

 

Tunnustuse annab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ekspertkomisjon

 

•          Ekspertkomisjoni nimetab käsitööliidu juhatus iga aasta veebruaris

 

•          Komisjoni kuulub viis liiget: käsitööliidu juhatuse esindaja ja 4 eksperti (vajadusel kaasatakse vastava eriala asjatundjaid)

 

•          Märgi kasutamise õigust kontrollib ekspertkomisjon

 

•          Ekspertkomisjonil on õigus peatada märgi kehtivus, kui toode/tootegrupp ei vasta märgi omistamise ajal tunnustamise aluseks olnud toodete tasemele

 

 

Tunnustust saab taotleda Eestis tegutsev käsitöömeister/ettevõtja, kes

 

•          valmistab müügiks originaalseid kvaliteetseid käsitööesemeid

 

•          on tegelenud käsitööalase ettevõtlusega vähemalt 3 aastat

 

•          väärtustab oma toodetega käsitöötraditsioonide kestmist (järgides traditsioonilisi kujundus- ja/või töövõtteid ja/või materjalikasutust ), edasiarendamist ja jätkusuutlikku toimimist
(märgi taotlemisest loe lähemalt lehelt www.folkart.ee)

Esimesi meistrimärgi saajaid esitleti Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit Mardilaadal Saku Suurhallis. Ka Haapsalu Käsitööseltsil, ehk siis meil, oli rõõm olla nelja esimese märgisaaja seas. Tunnustuslehel on märgitud ära Saima Tee, Pille Schneideri, Pille Källe ja Aasa Jõelaiu nimed. Et aga Haapsalu Käsitööseltsi kuulub rohkesti sallimeistreid, kelle tööde kvaliteet ja vastavus märgi tingimustele ei ole erinevad nimede omadest tunnustuslehel, siis saab meie selts edaspidi kasutada märki ka teiste meistrite töödel. Loomulikult, seda ei jagata suvaliselt ja kõikidele sallidele-rättidele, mis meil müügil on. Selleks on MTÜ juhatuses vastu võetud otsus, et märgisoovijad tooted vaadatakse eraldi üle. Toote vastavuse kvaliteedile ja nõuetele vaatab üle salliraamatute kaasautor ja käsitööõpetaja Siiri Reimann. 

Palju õnne, sallimeistrid!