Śoti kultuuripäevad Haapsalus.

Pitsikeskuses, 07.08.2014