Vidruka kooli laste ja Haapsalu Käsitööseltsi ühine jõulupidu 12.12.2012.