aprill 22, 2014

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 28.04.2014 kell 18:00

Üldkoosoleku  toimumiskoht: Karja 25, Haapsalu 1. Protseduurilised küsimused 2. Juhatuse tegevusaruanne – M. Sims 3. Majandusaasta aruanne – M. Kütt 4. Majandusaasta aruande kinnitamine 5. Revidendi