ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 28.04.2014 kell 18:00

Üldkoosoleku  toimumiskoht: Karja 25, Haapsalu

1. Protseduurilised küsimused

2. Juhatuse tegevusaruanne – M. Sims

3. Majandusaasta aruanne – M. Kütt

4. Majandusaasta aruande kinnitamine

5. Revidendi aruanne – A.Saareleht

6. 2012. aasta tegevuskava – M. Sims

7. Revidendi valimine

7. Jooksvad küsimused

8. Projekti „ Käsitööringist professionaalseks käsitöökeskuseks“ ümarlaud – M.Sims

Ootame kõigi liikmete osavõttu!

Juhatus