Haapsalu Käsitööseltsi üldkoosolek

Haapsalu Käsitööseltsi üldkoosolek toimub 28.04.15 kell 17:30 Haapsalu Pitsikeskuses.

 

Päevakord:

1. Protseduurilised küsimused

2. Juhatuse tegevusaruanne – M. Sims

3. Majandusaasta aruanne – M. Saulep

4. Majandusaasta aruande kinnitamine

5. Revidendi aruanne – V.Valk

6. Arengukava ja selle kinnitamine – M.Sims

7. Jooksvad küsimused

Ootame kõigi liikmete osavõttu!

Juhatus