Haapsalu Pitsikeskuse näituseinventar

periood: 01.10.2013-31.01.2014

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku omaalgatuse programm (KOP).

KOP on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Toetuse summa: 1425 eurot, käsitööseltsi omaosalus 171 eurot.

Projekti käigus hangiti näituseinventari 01.02.14 avatud Haapsalu Pitsikeskusele: 15 rätsepamannekeeni, 3 lapsmannekeeni ning 10 PVC pead.