KÜSK vabaühenduste arenguhüppe toetamise taotlusvooru projekt: Käsitööringist professionaalseks käsitöökeskuseks

Rõõm on sel kevadisel päeval teile teada anda, et KÜSK juhatus on
hindamisekspertide toel teinud otsuse teie arenguhüppe vooru esitatud
projekti rahastada summas 8617,40 eurot. Palju õnne!

Just sellise algusega kiri saabus meie postkasti märtsi keskel. Rõõm on ka meiepoolne, ja mitte väike. Kõne all oleva projekti raames toimuvad perioodil aprill-juuni pitsikeskuses soome, inglise ja vene keele kursused, et meie naised oleksid valmis suviseks turismihooajaks. Loomulikult ei saa sellise lühikese ajaga keelt selgeks, aga õpe on majapõhine, st õpime konkreetselt seda, mida meie majas turistiga suhtlemisel ette võib tulla. Huvi keelekursuste vastu on suur, vajadus veel suurem, rõõm projekti käivitumisest kõige suurem.

Niisiis: kolmapäeviti ja neljapäeviti alates kella viiest õpime me keeli.

Lisaks sisaldab projekt arengukava koostamise koolitust ja arengukava koostamist nin õppekava koostamise koolitust aktiivse tuumiku osalusel. Laiemale ringile seltsiliikmetest on mõeldud sügisene koolitus “Tekstiilide hingehoid”.

Projekt lõpeb 31.03.2015

Rahastaja:  SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Soome keele õppimine:

Inglise keele õppimine 

Vene keele õppimine