Külalised pealinnast

1.aprillil külastas meie Pitsikeskust pr. Kaja Kallas.