Projektitegevused

Loeng-arutelu.

03.12.2014.a.  Haapsalu Pitsikeskuses. Loeng arutelu Enesehinnangu ja käsitöö väärtustamine. Loengu läbiviijad Margus Timmo ja Ivika Nõgel. Projekt :  Käsitööringist professionaalseks käsitöökeskuseks.

Õpime inglise keelt

Soome keele kursus pitsikeskuses sai aprillikuuga läbi. Mai tõi uue keele- inglise keele. Õpetaja Mari juhendamisel püüame saada esmased teadmised inglise keelest, just meie maja

Õpime soome keelt

02.04 alustasime oma keeleõppekursustega. Aprill on meil soome keele kuu, järgnevad inglise keel ja vene keel. Püüame neis keeltes selgeks saada elementaarsed viisakusväljendid, natuke tutvustamise

Haapsalu Pitsikeskuse näituseinventar

periood: 01.10.2013-31.01.2014 Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku omaalgatuse programm (KOP). KOP on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi,